TR | EN
Hasta Hakları Bilgilendirme Rehberi

HASTA BİLGİLENDİRME REHBERİ

Fakültemizde (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezimizde)  8 (Sekiz) farklı Anabilim Dalı Kliniğinde hasta muayene ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Fakültemiz bir eğitim-öğretim kurumu olduğundan fakültemizde hasta muayene ve tedavi hizmetleri hem öğretim elemanları hem de öğretim elemanlarının denetiminde 4. ve 5. sınıf lisans öğrencileri tarafından verilmektedir.

***FAKÜLTEMİZE İLK KEZ GELECEK HASTALARIMIZIN DİKKATİNE

 • Fakültemize muayene ya da tedavi olmak amacıyla ilk kez gelecek olan yetişkin hastalarımız (14 yaş ve üstü); internet (http://212.156.94.182/internetrandevu/) ya da telefondan (0 222 239 26 00/239 26 01/239 26 02/239 26 03) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (İlk Muayene) Anabilim Dalı Kliniğinden randevu almalıdırlar.
 • Fakültemize muayene ya da tedavi olmak amacıyla ilk kez gelecek olan çocuk hastalarımız (13 yaş ve altı); internet (http://212.156.94.182/internetrandevu/) ya da telefondan (0 222 239 26 00/239 26 01/239 26 02/239 26 03) Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı Kliniğinden randevu almalıdırlar.
 • Fakültemize ortodonti muayenesi için ilk kez gelecek olan hastalarımız;  internet (http://212.156.94.182/internetrandevu/) ya da telefondan (0 222 239 26 00/239 26 01/239 26 02/239 26 03) Ortodonti Anabilim Dalı Kliniğinden randevu almalıdırlar.

 

İLK BAŞVURU (MUAYENE) HİZMETLERİ

 • Randevu alarak ilk muayenesini olmak için Fakültemize gelmiş olan hastalarımız öncelikle giriş katında bulunan Hasta Kayıt ve Kabul Biriminden giriş açtırmalıdır. Hasta Kayıt ve Kabul Biriminde kanunen istenen evraklar;

*Tüm hastalarımızın fotoğraflı resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, evlenme cüzdanı, pasaport vb.) yanında olması zorunludur.

*Yeşil kartlı hastalarımızın fakültemize başvurmadan önce bulundukları il içinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesinden, il dışında varsa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi'nden yoksa Devlet Hastanesinden sevk alarak gelmeleri zorunludur.

*Er-erbaşların, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi'nden sevk alarak gelmeleri zorunludur.

*Mahkûmların, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi'nden sevk alarak gelmeleri ve savcılık belgeleri ile gelmeleri zorunludur.

*Yabancı uyruklu olup Türkçe bilmeyen hastalarımızın tercümanlarının yanında olması zorunludur.

*Adli vakaların, savcılık ve emniyet evraklarının (adli olgu bildirim formu, kimlik fotokopisi, ifade tutanağı) yanında olması zorunludur.

*Özel sigorta ya da SGK güvencesi olmayan hastalarımızın öncelikle fakültemiz veznesine ödeme yapmaları ve buna istinaden ücret makbuzu almaları gerekmektedir.

*Yurtdışı sigortalı hastalarımızın, YUPASS (Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi) belgeleri ile gelmeleri zorunludur.

*Ticaret ve sanayi odası çalışanları hastalarımızın kurumlarından sevk alarak gelmeleri zorunludur.

*Ticaret ve sanayi odası emeklisi olan hastalarımızın kurum emeklilik kimliği ile gelmeleri zorunludur.

*İş kazası hastalarımızın, iş kazasını belgeleyen evrak ve vizite kağıdı ile gelmeleri zorunludur.

 • Belgeleri tam olan; 13 yaş ve altı hastalarımız Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı Kliniğine, 14 yaş ve üstü hastalarımız ise Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (İlk Muayene) Anabilim Dalı Kliniğine yönlendirilir.

      *65 yaş üstü hastalar, engelli hastalar, hamileler, gazi, şehit yakınları, İstiklal Madalyası sahipleri, acil vakalar, kurum personeli hastalar muayene ve tedavi işlemlerinde öncelikli hastalardır.

 • İlgili klinikteki hekim tarafından hastamızın ağız içi muayenesi, gerekli radyografilerin çekilmesi sonucu değerlendirilmesi ve bu işlemlerin sonucuna göre en uygun tedavi planlaması yapılır.
 • Muayenesi tamamlanan yetişkin hastalarımız (14 yaş ve üstü) gerekli tüm tedavileri için verilecek planlama kâğıdında sırası ile belirtilen Anabilim Dalı Kliniklerine yönlendirilerek randevularını alırlar ve tedavilerine devam ederler.

Muayenesi tamamlanan çocuk hastalarımız (13 yaş ve altı) ise gerekli tüm tedavileri için Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı Kliniğinden randevularını alırlar ve tedavilerine devam ederler.

 

***18 yaş ve altı tüm hastalarımızın muayene ve tedavilerine gelirken velisi/vasisi ile birlikte gelmesi zorunludur.

 

***Röntgen çektirecek tüm hastalarımız mevcut sağlık durumlarıyla ilgili Radyoloji Uzmanı/Röntgen Teknisyelerimizi bilgilendirmelidir.

 

***İlk başvurusu bulunmayan hastaların diğer bölümlerimize başvuruları kabul edilmemektedir.

 

***SGK tarafından düzenli olarak yayınlanmakta olan tebliğlerde yer almayan tedavi kalemleri için hastalarımız özel işlem kalemi açtırarak tedavilerine devam edebilirler.

 

***Sevk süresi (yeşil kartlı hastalarda dahil) fakültemize giriş yapıldığı tarihten itibaren 10 gün geçerlidir. 11. gün tekrar sevk getirilmesi zorunludur.

 

***Yeşil kartlı hastalar için;

Yeşil kartlı hastalar ancak sevk edildikleri bölümde uygun tedavilerini yaptırabilirler. Diğer bölümlerde tedavilerine devam edebilmeleri için tekrar o bölüme sevk alması gerekmektedir.

Sevk belgelerinde yeşil kart sicil numarasının ve Dr. kaşesinin bulunması gerekmektedir.

Sevk belgesinin tanı/ön tanı alanı boş olmamalıdır.

Sevk belgeleri üzerindeki tarihe göre il içinden gelen hastalar 3 iş günü, il dışından gelen hastalar ise 5 iş günü içerisinde Fakültemize başvuru yapmak zorundadırlar.

 

***Hastaların, kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya kurumdan haksız menfaat temin etmesine yardımcı olmaları suçtur. Bu fiili işlediği tespit edilenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunu faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza kanunu hükümleri doğrultusunda suç duyurusnda bulunulur.

 

*** Hastalar her geldiğinde Hasta Onam Formunu okumalı ve tedaviyi kabul ettikleri takdirde kendi el yazıları ile doldurmalıdır.

 

 

TEDAVİ HİZMETLERİ

 • İlk muayenesi yapılmış hastalarımızın tedavi işlemleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (İlk Muayene) Anabilim Dalı Kliniğinden kendisine verilen planlama kâğıdındaki sıraya göre ilgili Anabilim Dalı Kliniğinin işleyişine göre devam ettirilir;

- AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniğimizde; diş çekimleri, gömülü diş ameliyatları, kök ucu rezeksiyonu, protez öncesi cerrahi işlemler, implant cerrahisi, greft uygulamaları, lazer cerrahisi ve uygulamaları, bazı sistemik hastalıklara bağlı gelişen ağız içi bulguların teşhis, tedavi ve takipleri, dental ve maksillo-mandibuler enfeksiyonların tedavileri, çene ve çevre dokularının kistleri ve tümörlerinin cerrahisi gibi tedaviler gerçekleştirilmektedir. Tedaviler klinik ve lokal müdahale alanında yapılmaktadır.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniğinde diş çekim işlemleri randevusuz olarak yapılmaktadır. Gün içerisinde klinik sekreterine başvurarak diş çekim işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Lokal müdahale ortamında yapılması gereken tedavileriniz için ise Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Klinik sekreterinden randevu almanız gerekmektedir.

- RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğimizde; tüm diş hastalıklarının koruyucu ve önleyici tedavileri, çürük, aşınma, travma, anomali gibi sebeplerle şekil ve form bozukluğuna uğramış dişlerin restorasyonları, diş beyazlatma tedavileri, estetik lamina veneer gibi tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniği randevulu olarak çalışmaktadır. Bu klinikte yapılması gereken tedavileriniz için Klinik sekreterinden randevu almanız gerekmektedir.

- ENDODONTİ ANABİLİM DALI

Endodont iAnabilim Dalı Kliniğimizde; dişlerin kanal tedavisi, travmaya uğramış dişlerin tedavisi, kök kanal tedavisi görmüş dişlerin restorasyonu (post-kor yapımı), başarısız kök kanal tedavilerinin yenilenmesi ve kanal tedavisi sonrası rengi koyulaşmış dişlerin beyazlatılması gibi tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Endodonti Anabilim Dalı Kliniğimiz randevulu olarak çalışmaktadır. Bu klinikte yapılması gereken tedavileriniz için, hasta talepleri ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tarihte klinik sekreterinden randevu almanız gerekmektedir.

- ORTODONTİANABİLİM DALI

Ortodonti Anabilim Dalı Kliniğimizde; dişler ve çenelerde ortaya çıkan uyumsuzlukların tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Ortodonti Anabilim Dalı ilk muayenesi randevulu olarak çalışmaktadır. Ortodonti Anabilim Dalı Kliniğine ilk kez gelecek hastalar internet (http://212.156.94.182/internetrandevu/) ya da telefondan (0 222 239 26 00/239 26 01/239 26 02/239 26 03) Ortodonti Anabilim Dalı Kliniğinden randevu almalıdırlar.

Hastalarımız ortodontik tedavi sürecine ilk muayene başvuru sırasına göre çağırılmaktadır. Tedavi için sıranız geldiğinde Fakültemize başvuru zamanında bildirmiş olduğunuz telefon numaralarından sizlere ulaşılacaktır.

- PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ) ANABİLİM DALI

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı Kliniğimizde; çürük koruyucu uygulamaları, süt ve daimi dişlerin dolgu ve kanal tedavileri, travmaya uğramış dişlerin tedavisi, yer tutucu gibi tedaviler gerçekleştirilmektedir.

Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı Kliniğimiz randevulu olarak çalışmaktadır. Tedavileri başlanan ve devam eden hastalarımızın randevuları sorumlu doktoru tarafından verilmektedir.

Pedodontide (Çocuk Diş Hekimliği) ayrıca engelli hastalarımızın tedavisi genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.

****Çocuk hastalarının tedavi süreleri değişkenlik gösterdiğinden randevu saatinizden daha geç alınabilirsiniz.

- PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniğimizde; diş taşı temizliği, küretaj, aşırı kole hassasiyeti, diş eti hastalıklarının tedavisi, diş kron boyu uzatmaları ve dental implant gibi tedaviler gerçekleştirilmektedir. Tedaviler klinik ve lokal müdahale alanında yapılmaktadır.

Periodontoloji Anabilim DalıKliniğimiz randevulu olarak çalışmaktadır. Bu klinikte yapılması gereken tedavileriniz için, hasta talepleri ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tarihte klinik sekreterinden randevu almanız gerekmektedir.

- PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğimizde; kron/köprü protezleri, bölümlü ve tam protezler, hassas bağlantılı protezler, implantüstü protezler,  çene-yüz protezleri, post-core restorasyonlar, temporamandibular eklem hastalıklarının teşhis ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğimiz
randevulu olarak çalışmaktadır. Bu klinikte yapılması gereken tedavileriniz için klinik sekreterinden randevu almanız gerekmektedir.

***Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Kliniğine tedavi için başvuracak hastalarımızın, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümünde belirlenen tüm tedavilerini tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 • Tedavileri başlanan hastalarımızın gerekli ise devam randevuları, ilgili Anabilim Dalı Kliniğindeki sorumlu doktoru tarafından verilmektedir.
 • İlgili Anabilim Dalı Kliniğindeki tedavileri bitmiş hastalarımız Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (İlk Muayene)  kendisine verilen planlama kâğıdındaki sıraya göre doktoru tarafından diğer Anabilim Dalı Kliniğine yönlendirilir.

 

***Fakültemize Tedavi İçin Gelecek Hastalarımızın Dikkatine

 • Fakültemizde tedavi işlemleri randevu sistemiyle çalışmakta olup, randevusuz hasta kabulü yapmamaktadır.
 • Her bir tedavi randevusuna geldiğinizde kimlik belgenizi yanınızda getirmeyi unutmayınız.
 • Devam eden tedavilerde randevu saatinden en az 15 dakika önce Hasta Kayıt ve Kabul Biriminden ya da randevunuz olduğu klinik sekreterliğinden kaydınızı açtırmanız gerekmektedir.
 • Tedaviye başlamadan önce kullandığınız ilaç, sistemik rahatsızlığınız, bulaşıcı hastalık vb. gibi tıbbi durumlarınız hakkında hekimlerine bilgi veriniz.
 • Hastada mevcut olan bir sistemik hastalık, bir hastalığa bağlı olarak kullandığı herhangi bir ilacın yapılacak olan tedaviyi engellemesi ya da olumsuz olarak etkilemesi söz konusuysa, hekiminiz ilgili hastalık ve/veya ilaç kullanımı ile ilgili tedavi öncesi doktorunuzdan konsültasyon isteyebilir.
 • Randevularınıza gelirken aç gelmeyiniz, düzenli kullanmanız gereken ilaçlarınız varsa ilaçlarınızı içerek geliriz, antibiyotik proflaksisi gerekiyorsa randevu saatinden önce hekiminizin önerdiği şekilde ilaçlarını alınız.
 • Diş tedaviniz sürerken, ilk muayenede belirlenen tedavi planından farklı veya ek tedavi gereksinimleriniz ortaya çıkabilir. Değişiklikler söz konusu olduğunda hekiminiz tarafından bilgilendirileceksiniz.

 

***Randevu tarih ve saatine uyunuz. Randevuya gelemeyecekseniz ilgili klinik ile iletişime geçerek randevunuzu iptal ettiriniz.

 

***Her hastaya yapılacak tedavi işlemine göre süre ayrılmıştır. Hastalar randevularına 15 dakikadan fazla geç kalmaları durumunda kalan sürede sağlıklı bir tedavi yapılamayacağından ve sonraki randevulu hastanın randevu saati ile çakışacağından hastalar tedaviye alınamaz ya da sonraki randevulu hastalardan herhangi biri tedaviye gelmezse beklemeyi kabul ettiği takdirde gelmeyen hastanın yerine tedaviye alınır. Tüm hastalar randevularına geldiği takdirde, tekrar randevu alarak tedaviye gelmesi gerekir.

 

***Bir randevuda yapılacak işe göre 1 ya da 2 dişin tedavisi yapılmaktadır.

 

***Kurumumuzda mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti sunulmaktadır.