TR | EN
Misyon & Vizyon

Misyon (Özgörev)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, koruyucu diş hekimliğini temel alarak toplumun ağız ve diş sağlığı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, çağın gerektirdiği diş hekimliği teknolojisini kullanmada donanımlı, mesleki etik değerlere bağlı, girişimci ve yenilikçi yetkin diş hekimleri ve uzmanları yetiştirmeyi, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan nitelikli araştırmalar yapmayı, kaliteli ve rekabetçi ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon (Özbakış)
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır, tercih edilir bir eğitim, araştırma ve sağlık kurumu olmak.

Amaçlarımız

Eğitim ve araştırma kurumu olan fakültemizin amacı, öğrencilerimizi tüm yeniliklere hâkim, öğrenmeyi ve bilgiye erişmeyi bilen, koruyucu ve önleyici tedavileri ön planda tutan, insani ve mesleki etik değerlere bağlı, çağdaş birer diş hekimi olarak yetiştirmek, Eskişehir ve bölge halkına kaliteli ve etkin ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır.

Değerlerimiz

• Amaç ve misyona bağlılık
• Akademik özgürlük ve özerklik
• Etik ve akademik değerlere bağlılık
• Kurum aidiyetine sahip olmak 
• Liyakat
• Dürüstlük, şeffaflık ve tarafsızlık
• Sorumluluk ve hesap verilebilirlik
• Hizmet standartlarına uyma
• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci
• Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak
• Ayrımcılık yapmama ve başkalarına saygı
• İnsan, doğa ve çevreye saygı
• Yenilikçilik 
• Katılımcılık
• Kalite ve mükemmeliyetçilik
• Güvenilirlik