2018 DUS sonucunda Üniversitemize Yerleşenlerin Hazırlayacağı Belgeler
07.11.2018

2018 DUS sonucunda Üniversitemize Yerleşenlerin Hazırlayacağı Belgeler

Başvuru Başlama Tarihi: 05.11.2018

Son Başvuru Tarihi         : 16.11.2018, 17:00

BAŞVURU FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA YA DA EL YAZISI İLE DOLDURULABİLİR...(EVRAKLAR GÜNCELDİR)

1-Dilekçe (TIKLAYINIZ)

2-DUS kazandığına ilişkin belgenin aslı veya internet çıktısı.

3-Özgeçmiş (TIKLAYINIZ)

4-Nüfus cüzdan fotokopisi

5-Fotoğraf (8 adet)

6-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

7-Orta öğrenim sırasında hazırlık sınıfı okumuş ise buna ilişkin belge

8-Diploma örneği veya mezun olduğunu gösteren belge

9-İkametgah ilmühaberi(E-DEVLET'ten alınan belgeler geçerlidir)

10-Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal belgesi (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)(E-DEVLET'ten alınan belgeler geçerlidir)

11-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü devlet,Üniversite ya da özel hastanelerden alınabilir) (Halen bir resmi kurumda çalışanlardan istenilmemektedir.)

12-Adres bildirim formu (TIKLAYINIZ)

13-Mal Bildirim Beyannamesi (TIKLAYINIZ)

14-Kimlik formu (TIKLAYINIZ)

15-Dil Tazminatına ilişkin belge(Eğer varsa vermeniz gerekir aksi takdirde zorunlu değildir) (Yalnızca YDS sonuç belgesi geçerlidir)

16-Herhangi bir Resmi Kurumda çalışan veya çalışıp görevinden ayrılanların en son çalıştığı Kurumdan alacakları derece-kademelerini gösteren hizmet belgesi.

17-Adaylar Meşelik Kampüsü içinde bulunan İş Bankası Şubesinden (Tıp Fakültesi Dekanlığının karşısı) Hesap açtırmaları ve alacakları hesap numarasını Tıp Fakültesi Dekanlığı tahakkuk servisine hem de Rektörlük tahakkuk servisine vermeleri gerekmektedir.

18-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TIKLAYINIZ)(Bilgisayar Çıktısı olması gerekmektedir, el yazısı ile doldurmayınız)


AÇIKLAMALAR:

1-Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Personel Dairesi Akademik Personel Şubesine kayıtlarını yaptırmaları zorunlu olup başvuru için matbu belgeleri yukarıdaki internet adreslerinden doldurulup çıktı aldıktan sonra imzalı olarak diğer belgelerle birlikte şahsen getirmeleri gerekmektedir.

2-Sağlık Bakanlığı Adına Üniversitemize Yerleşenlerin Başvurularını Sağlık Bakanlığına Yapmaları Gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı adına yerleşenlerin kurumumuza herhangibir başvuru yapmalarına gerek yoktur. İşlemleri Sağlık Bakanlığınca yürütülecektir.

3-Sözleşmeli olarak çalışanların atama işlemlerinin yapılabilmesi için 657 sayılı kanuna geçiş yapmaları gerekmektedir.


İLETİŞİM VE ADRES:(TIKLAYINIZ)

 

 DUS  KAZANAN YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER