Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yönetim
DEKAN VEKİLİ Prof.Dr. İLHAMİ ÜNLÜOĞLU (Rektör Yard.)
DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Şule BAYRAK
DEKAN YARDIMCISI Doç. Dr. Batu Can YAMAN
BAŞHEKİM Doç.Dr.Nuray TÜLOĞLU
FAKÜLTE SEKRETERİ S.Sırrı ATAK
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU'nun Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimleri Günü Mesajı